Förskottsbetalning

Om du vill betala i förskott så gör du så här:

Efter inbetalning på Bg, Pg eller Swich så kan du ringa kundtjänst 08 1215 8030 och meddela att du betalat in och fråga när inkopplingen kan ske.
Det brukar ta minst 5 minuter för inkoppling beroende på hur mycket vi har att göra för stunden.

Vi kontrollerar varje morgen om inbetalning har skett för inkoppling. Betalar du in efter vår morgonkoll så för snabbare inkoppling ring kundtjänst eller smsa till 0700 73 11 30 och meddela namn och telefonnummer.
Tänk på att det kan ta 3-5 bankdagar innan vi kan se inbetalningen på Bg och Pg. Men på Swish kan vi se det på en gång då det blir mer effektivt för dig som kund att kunna bli inkopplad snabbare.

Minsta summan är 180 kr då kan du få prata med en spådam i 10 minuter. Mindre än 10 minuter har du svårt att få en bra konsultation med svar på flera frågor.
Tex: 10 minuter blir 180 kronor
20 minuter blir 360 kronor
30 minuter blir 540 kronor

Skulle du betala in för mycket pengar så kan du få tillbaka för de minuter som du inte pratat med spådamen eller om du vill ha pengarna innestående till en annan gång så går det givetvis bra.

Skulle du ångra din inbetalning och inte vill prata med spådamen alls får du pengarna i retur.

Plusgiro 62 95 83-6
Bankgiro 5775-8377
Swish 123 11 02 508